English (En)| Cymraeg (Cy)
Adecco

Mae Adecco UK Limited (“Adecco” neu “ni”) yn ymrwymedig i roi'r profiad ar-lein gorau posibl i chi wrth ymweld â gwefan adecco.co.uk (y “Wefan”). Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn defnyddio ein cwcis ein hunain a chwcis trydydd parti safonol i gasglu data am eich ymddygiad ar-lein tra byddwch ar y Wefan, ac rydym hefyd yn tracio pryd a pha mor aml rydych yn ymweld â'r Wefan, ble rydych wedi'ch lleoli, eich cyfeiriad IP, system weithredu, porwr, stamp amser, data traffig a blogiau. Efallai y byddwn hefyd yn casglu data am eich defnydd cyffredinol o'r rhyngrwyd. Lle y caiff gwybodaeth bersonol ei chasglu gan Adecco, bydd yn destun ein Polisi Preifatrwydd, sydd ar gael yma.

 

Yr hyn rydym yn ei dracio

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis ymwthiol ar y Wefan. Rydym yn defnyddio cwcis trydydd parti safonol yn y diwydiant megis Google Analytics, Visual Web Optimiser a Marketo i dracio eich ymddygiad ar-lein a chasglu gwybodaeth ystadegol yn y ffyrdd canlynol:

  • Rydym yn tracio nifer yr ymweliadau â'r Wefan, o ble mae pob ymwelydd yn dod (h.y. y wefan roeddech wedi ymweld â hi cyn dod i'r Wefan) ac i ble mae pob ymwelydd yn mynd o'r Wefan (h.y. y wefan rydych yn mynd iddi ar ôl gadael ein Gwefan ni).
  • Caiff cwci ei storio ar eich dyfais (nes i chi ei glirio) sydd wedi'i gysylltu â'ch cyfeiriad IP. Mae cwcis yn ffeiliau testun bach y mae eich porwr gwe yn eu storio ar eich dyfais. Mae hyn yn ein galluogi i dracio a ydych yn dychwelyd i'r Wefan.

Sut i reoli cwcis

Oni bai eich bod wedi addasu gosodiadau eich porwr fel y bydd yn gwrthod cwcis, bydd ein systemau yn cyflwyno cwcis bob tro y byddwch yn ymweld â'r Wefan.

Gallwch wrthod derbyn cwcis drwy actifadu'r gosodiad ar eich porwr sy'n eich galluogi i wrthod storio cwcis. Bydd hyn yn dileu'r holl fanylion o'r cwci. Fodd bynnag, os byddwch yn dewis y gosodiad hwn, efallai na fyddwch yn gallu mynd i rannau penodol o'r Wefan na defnyddio nodweddion penodol. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth werthfawr am sut i ddileu a gwrthod cwcis yn y ddolen ganlynol: yma

 

Cwcis trydydd parti

Drwy gydol eich amser ar y Wefan efallai y byddwch hefyd yn sylwi ar gynnwys gan drydydd partïon. Efallai y byddwn hefyd yn cynnig y cyfle i chi ymgysylltu â ni ymhellach a rhannu gwybodaeth ag eraill gan ddefnyddio rhwydweithiau cymdeithasol megis Facebook, LinkedIn a Twitter. Caiff y cynnwys hwn ei ychwanegu fel y gallwn roi gwybodaeth a ddewiswyd yn ofalus i chi a allai fod yn berthnasol neu o ddiddordeb. Fodd bynnag, gall hyn olygu bod y darparwyr trydydd parti hyn yn storio cwcis ychwanegol ar eich dyfais nad oes gennym unrhyw reolaeth drostynt. O ganlyniad, dylech wirio gwefannau unrhyw drydydd partïon o'r fath a'u polisïau preifatrwydd i gael rhagor o wybodaeth am eu cwcis a sut y gallwch eu rheoli.

 

Cwcis a ddefnyddir ar Adecco.co.uk

Gall y Wefan gynnwys dolenni i wefannau trydydd parti. Os byddwch yn dilyn dolen i unrhyw un o'r gwefannau trydydd parti hyn, noder bod gan y gwefannau hyn eu polisïau preifatrwydd a chwcis eu hunain ac nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am y polisïau hyn. Dylech wirio'r polisïau hyn cyn i chi gyflwyno unrhyw ddata personol i'r gwefannau trydydd parti hyn.

Isod mae enghraifft o'r cwcis a ddefnyddir gan adecco.co.uk gan gynnwys manylion am eu diben a gwybodaeth arall a all fod yn ddefnyddiol i chi. Noder fodd bynnag os byddwch yn dewis mynd i wefannau trydydd parti drwy adecco.co.uk efallai na fydd y cwcis a restrir isod yn gymwys.

 

 

Marketo

CurrentPage

Math

Cod tracio JavaScript wedi'i deilwra

Ddim yn tracio

Diben

Mae'n tracio pob unigolyn sy'n ymweld â'n gwefannau fel y gallwn ymateb i'w ymweliadau gydag ymgyrchoedd marchnata awtomataidd. Caiff ymwelwyr dienw eu tracio, heb y cod hwn, ni fyddwn yn gallu tracio ymweliadau na gweithgarwch arall ar ein gwefannau.

Bydd yn storio gwerth rhifyddol tudalennau cyfredol h.y. 1,2

Cysylltiad â data personol?

Na

Na

Math o gwci

Cwci trydydd parti

Sesiwn

Cwcis trydydd parti?

Marketo

Na

Pa ddata sy'n cael eu cadw?

Dolen

/

Pa ddata sy'n cael eu cadw?

Y tro cyntaf y bydd rhywun yn ymweld â thudalen ar ein gwefan sydd â chod tracio Munchkin, bydd Marketo yn creu gweithgarwch dienw ac yn defnyddio cwci porwr i'w dracio. Unwaith y bydd wedi'i nodi, mae'n dod yn berson a bydd yr hanes sy'n gysylltiedig â'i gwci porwr yn cael ei gyfuno. Cyfeiriadau IP, gweithgarwch gwe, llenwi ffurflenni a chlicio ar ddolenni.

/

 

 

_timerCookie

ai_session, ai_user, ai_authUser

Math

Ddim yn tracio

Ddim yn tracio

Diben

Caiff ei ddefnyddio pan fewngofnodir i sesiwn ssp

Deall cymhwysiad at ddiben dadansoddi data

Pa ddata sy'n cael eu cadw?

/

/

Cysylltiad â data personol

Na

Na

Math o gwci

Sesiwn

Sesiwn

Unrhyw gwcis trydydd parti?

Na

Na

Polisi preifatrwydd trydydd parti

/

/

 

 

ASP.NET_SessionId

AuthId

Math

Ddim yn tracio

/

Diben

Mae'n creu cais cleient newydd i bostio'r ddogfen a lawrlwythwyd i'r dirprwy.

Manylion adnabod dilysu ar gyfer sesiwn defnyddiwr wedi'i gosod

Pa ddata sy'n cael eu cadw?

/

/

Cysylltiad â data personol

Na

/

Math o gwci

Sesiwn

/

Unrhyw gwcis trydydd parti?

Na

/

Polisi preifatrwydd trydydd parti

/

/

 

 

 

browserIncompatibleWarning

Cookie-Branch
LocatorRootItem

Math

Ddim yn tracio

Ddim yn tracio

Diben

Os nad yw'r cwci yn bodoli yn y porwr yna dangosir y rhybudd hwn gan ddefnyddio'r cwci hwn

Mae'n storio eitem wraidd y lleolydd cangen yn sitecore

Pa ddata sy'n cael eu cadw?

/

/

Cysylltiad â data personol

Na

Na

Math o gwci

Sesiwn

Sesiwn

Unrhyw gwcis trydydd parti?

Na

Na

Polisi preifatrwydd trydydd parti

/

/

 

 

 

currLang

ieRedirect

Math

Ddim yn tracio

Ddim yn tracio

Diben

Bydd yn casglu gwerth cwci yr iaith bresennol

Os nad oedd ailgyfeiriad SSP (fel yn IE10), gosod cwci newydd i ailgyfeirio ochr y gweinydd

Pa ddata sy'n cael eu cadw?

/

/

Cysylltiad â data personol

Na

Na

Math o gwci

Sesiwn

/

Unrhyw gwcis trydydd parti?

Na

Na

Polisi preifatrwydd trydydd parti

/

/

 

 

 

itiAutoCountry

JobsBrowsebyCategoryURL

Math

Tracio

Ddim yn tracio

Diben

Mae'n llwytho awto wlad

Mae'r cwci hwn yn cynnwys url Chwilio am swydd eitem tudaleniad (ni fydd effaith ar URL mewn porwr drwy glicio ar dudaleniad Nesaf/Blaenorol)

Pa ddata sy'n cael eu cadw?

/

/

Cysylltiad â data personol

Na

Na

Math o gwci

Sesiwn

Sesiwn

Unrhyw gwcis trydydd parti?

Na

Na

Polisi preifatrwydd trydydd parti

/

/

 

 

 

JobsBrowseByCatergoryURL

Locale

Math

Tracio

Tracio

Diben

/

Mae'n tracio'r iaith drwy gwci, fel bod yr iaith yn cael ei chadw p'un a yw'r defnyddiwr wedi mewngofnodi ai peidio. Mae hefyd yn gweithio i ddefnyddwyr mynych.

Pa ddata sy'n cael eu cadw?

/

/

Cysylltiad â data personol

/

/

Math o gwci

/

/

Unrhyw gwcis trydydd parti?

/

/

Polisi preifatrwydd trydydd parti

/

/

 

 

 

modis.us#lang

OneTimePremium;
PremiumPages

Math

Tracio

/

Diben

Caiff ei ddefnyddio ar gyfer gwlad ac iaith

Mae'n creu cwci untro ar gyfer tudalennau premiwm

Pa ddata sy'n cael eu cadw?

/

/

Cysylltiad â data personol

Na

/

Math o gwci

Sesiwn

/

Unrhyw gwcis trydydd parti?

Na

/

Polisi preifatrwydd trydydd parti

/

/

 

 

 

PortalCookieStorage

PremiumPages,
OneTimePremium

Math

Tracio

Ddim yn tracio

Diben

Drwy osod ffurfweddiad o sitecore darperir dosbarth sy'n storio porthedau mewn cwci porwr

Caiff ei ddefnyddio ar gyfer tudalennau premiwm

Pa ddata sy'n cael eu cadw?

/

/

Cysylltiad â data personol

Na

Na

Math o gwci

Sesiwn

Parhaus/1 Diwrnod

Unrhyw gwcis trydydd parti?

Na

Na

Polisi preifatrwydd trydydd parti

/

/

 

 

 

rsCookie

SearchPage,
SearchResultPage

Math

Tracio

Ddim yn tracio

Diben

Cwci chwiliad diweddar

Mae'n dangos tudalen ganlyniadau swydd y chwiliwyd amdani + url + llwybr

Pa ddata sy'n cael eu cadw?

/

/

Cysylltiad â data personol

Na

Na

Math o gwci

Sesiwn

Sesiwn

Unrhyw gwcis trydydd parti?

Na

Na

Polisi preifatrwydd trydydd parti

/

/

 

 

 

setCookie

slCookie

Math

Ddim yn tracio

Ddim yn tracio

Diben

Mae swyddogaeth y cwci gosodedig() yn diffinio cwci i'w anfon ynghyd â gweddill y penawdau HTTP

Cwci rhestr fer

Pa ddata sy'n cael eu cadw?

/

/

Cysylltiad â data personol

Na

Na

Math o gwci

Sesiwn

Sesiwn

Unrhyw gwcis trydydd parti?

Na

Na

Polisi preifatrwydd trydydd parti

/

/

 

 

 

userstatus

IsJobPage

Math

Tracio

Ddim yn tracio

Diben

Caiff ei ddefnyddio i adnabod statws defnyddiwr e.e. Cyflogwr

Nodi a ddaeth y defnyddiwr o dudalen swyddi,
tudalen sydd wedi dod i ben, tudalen diolch

Pa ddata sy'n cael eu cadw?

/

/

Cysylltiad â data personol

Na

Na

Math o gwci

Sesiwn

Sesiwn

Unrhyw gwcis trydydd parti?

Na

Na

Polisi preifatrwydd trydydd parti

/

/

 

 

 

IsNewProfile

IsNewlyLoggedIn

Math

Ddim yn tracio

Ddim yn tracio

Diben

Os mai proffil newydd yw hwn (ond cyfrif ymgeisydd presennol), ailgyfeirio at dudalen Proffil Mewnforio SSP

Gosod cwci "Newydd Fewngofnodi" fel un annilys i atal ailgyfeiriad wrth fynd yn ôl i'r hafan

Pa ddata sy'n cael eu cadw?

/

/

Cysylltiad â data personol

Na

Na

Math o gwci

Sesiwn

Sesiwn

Unrhyw gwcis trydydd parti?

Na

Na

Polisi preifatrwydd trydydd parti

/

/

 

 

 

SearchResultPage

adeccouniqueid

Math

Ddim yn tracio

Ddim yn tracio

Diben

Os mai proffil newydd yw hwn (ond cyfrif ymgeisydd presennol), ailgyfeirio at dudalen Proffil Mewnforio SSP

Enw adnabod unigryw a nodir gan Adecco ar gyfer mewngofnodi SSP

Pa ddata sy'n cael eu cadw?

/

/

Cysylltiad â data personol

Na

Na

Math o gwci

Sesiwn

Sesiwn

Unrhyw gwcis trydydd parti?

Na

Na

Polisi preifatrwydd trydydd parti

/

/

 

 

 

ShowSavedJobNotification

SavedNotification

Math

Tracio

Tracio

Diben

Bydd yn dangos yr hysbysiad swydd a gadwyd yn SSP

Caiff ei ddefnyddio i gadw'r hysbysiad

Pa ddata sy'n cael eu cadw?

/

/

Cysylltiad â data personol

Na

Na

Math o gwci

Sesiwn

Sesiwn

Unrhyw gwcis trydydd parti?

Na

Na

Polisi preifatrwydd trydydd parti

/

/

 

 

 

ShortListedJobs

CandidateCookieValue

Math

Tracio

Ddim yn tracio

Diben

I greu rhestr fer o swyddi

Mae ar gyfer gwerth tudalen ymgeisydd yn y porwr

Pa ddata sy'n cael eu cadw?

/

/

Cysylltiad â data personol

Na

Na

Math o gwci

Sesiwn

Sesiwn

Unrhyw gwcis trydydd parti?

Na

Na

Polisi preifatrwydd trydydd parti

/

/

 

 

 

ManageShortListCookie

siteNameForRegister

Math

Ddim yn tracio

Ddim yn tracio

Diben

Bydd yn rheoli'r cwci rhestr fer, mewn rhaglenni caiff ei ddiffinio fel swyddogaeth

Caiff ei ddefnyddio i nodi enw safle

Pa ddata sy'n cael eu cadw?

/

/

Cysylltiad â data personol

Na

Na

Math o gwci

Sesiwn

Sesiwn

Unrhyw gwcis trydydd parti?

Na

Na

Polisi preifatrwydd trydydd parti

/

/

 

 

 

EmployerCookieValue

DynamicCookieName

Math

Ddim yn tracio

Ddim yn tracio

Diben

Bydd yn storio gwerth cwci fel cyflogwr

Caiff ei ddefnyddio i ddangos statws gwerth cwci

Pa ddata sy'n cael eu cadw?

/

/

Cysylltiad â data personol

Na

Na

Math o gwci

Parhaus / 7 diwrnod

Parhaus / 7 diwrnod

Unrhyw gwcis trydydd parti?

Na

Na

Polisi preifatrwydd trydydd parti

/

/

 

 

 

setEmployerCookie

SetCandidateCookie

Math

Ddim yn tracio

Ddim yn tracio

Diben

Bydd yn gosod gwerth cwci cyflogwr yn y porwr

Bydd yn gosod gwerth cwci ymgeisydd yn y porwr

Pa ddata sy'n cael eu cadw?

/

/

Cysylltiad â data personol

Na

Na

Math o gwci

Parhaus / 7 diwrnod

Parhaus / 7 diwrnod

Unrhyw gwcis trydydd parti?

Na

Na

Polisi preifatrwydd trydydd parti

/

/

 

 

 

CurrentControl

PageList

Math

Ddim yn tracio

Ddim yn tracio

Diben

Gwahaniaethu rhwng rheolyddion gwahanol (swyddi wedi'u cadw/swyddi sy'n cyfateb
/dod o hyd i swyddi/canlyniadau swyddi) gan ddefnyddio gwerth cwci CurrentControl

Caiff ei ddefnyddio i restru tudalennau os mai'r dudalen bresennol yw 1 ac yna'r rhestr o dudalennau yw 0

Pa ddata sy'n cael eu cadw?

/

/

Cysylltiad â data personol

Na

Na

Math o gwci

Sesiwn

Sesiwn

Unrhyw gwcis trydydd parti?

Na

Na

Polisi preifatrwydd trydydd parti

/

/

 

 

 

SortOrder

_ga

Math

Ddim yn tracio

Tracio

Diben

Caiff ei ddefnyddio i drefnu'r dudalen gan ddechrau gyda 0

Defnyddir y cwci hwn i wahaniaethu rhwng defnyddwyr unigryw drwy roi rhif a gynhyrchir ar hap fel dynodwr cleient

Pa ddata sy'n cael eu cadw?

/

/

Cysylltiad â data personol

Na

Na

Math o gwci

Sesiwn

Parhaus / 2 flynedd

Unrhyw gwcis trydydd parti?

Na

Oes

Polisi preifatrwydd trydydd parti

/

/

 

 

 

_gat

Math

Tracio

 

Diben

Mae'r enw cwci hwn yn gysylltiedig â Google Universal Analytics, yn ôl dogfennaeth caiff ei ddefnyddio i gyfyngu ar y gyfradd ceisiadau - hynny yw cyfyngu ar faint o ddata a gesglir ar safleoedd â thraffig uchel. Mae'n dod i ben ar ôl 10 munud.

 

Pa ddata sy'n cael eu cadw?

/

 

Cysylltiad â data personol

Na

 

Math o gwci

Parhaus / 10 munud

 

Unrhyw gwcis trydydd parti?

Oes

 

Polisi preifatrwydd trydydd parti

/

 

 

Newidiadau i'r Polisi hwn

Gall telerau'r Polisi hwn newid o bryd i'w gilydd. Byddwn yn cyhoeddi unrhyw newidiadau perthnasol i'r Polisi hwn drwy hysbysiadau priodol naill ai ar y wefan hon neu drwy gysylltu â chi mewn ffyrdd eraill.

 

Cysylltu â ni

Croesewir cwestiynau, sylwadau a cheisiadau ynglŷn â'r Polisi hwn a dylid eu cyfeirio at privacy@adecco.co.uk