English (En)| Cymraeg (Cy)
Adecco

*Diweddariad pwysig – Byddwch yn ymwybodol ein bod wedi cael ein hysbysu bod y sgamwyr canlynol wedi cysylltu â rhai aelodau o'r cyhoedd. Nid yw'r bobl hyn yn gweithio i Grŵp Adecco nac unrhyw un o'n brandiau. Os bydd unrhyw un o'r isod yn cysylltu â chi, peidiwch â gohebu â nhw, a rhowch wybod i'r darparwr perthnasol amdanynt fel ei fod yn ymwybodol o'r sgam:

 • Shirley Brighton (sgamiwr e-bost a LinkedIn)
 • David Bent (sgamiwr e-bost)
 • Iulian Ungureanu (sgamiwr Facebook)
 • Eleanor Duncan (sgamiwr LinkedIn)
 • Alan Mitchelson (sgamiwr e-bost)
 • Enrique Sanchez
 • Georgescu Grigore, yn defnyddio'r cyfeiriad e-bost: ‘officeangels@mail.co.uk’
 • Dragan Florin, yn defnyddio'r cyfeiriad e-bost: Adecco.recruitmentjob@mail.co.uk’
 • Sgamiwr e-bost yn defnyddio'r cyfeiriad e-bost: ‘vices.chief@gmail.com’
 • Dinu Nicolae yn defnyddio'r cyfeiriad e-bost: ‘adecco-registration@mail.co.uk’
 • Adeccorecruitment01@gmail.com
 • Rob James, yn defnyddio'r cyfeiriad e-bost: adeccogrouphiringdesk@gmail.com

_____________________________________________________________

Rydym wedi cael gwybod am sawl achos o geisio cyflawni twyll yn defnyddio enw Adecco mewn nifer o wledydd. Byddwch yn ymwybodol NA fydd unrhyw un o gynrychiolwyr Grŵp Adecco, gan gynnwys Adecco a brandiau eraill y Grŵp, byth yn gofyn am daliad o unrhyw fath gan ymgeisydd nac unigolyn cyswllt yn ystod proses chwilio am swydd na phroses ddethol.

Rydym wedi cael gwybod bod enw a nod masnach ADECCO yn cael eu defnyddio mewn nifer o wledydd gan unigolion nad ydynt yn gysylltiedig ag Adecco, Adecco y DU ac Iwerddon, na Grŵp ehangach Adecco mewn unrhyw ffordd. Mae'r unigolion hyn yn rhoi hysbysebion swyddi ar wefannau marchnad cyffredinol gan ddefnyddio'r enw ‘Adecco’ heb ein caniatâd. Hefyd, mae gennym le i gredu mai ymdrechion anghyfreithlon i gael arian a mynediad at wybodaeth bersonol a chyfrinachol ceiswyr gwaith yw e-byst, llythyrau, galwadau ffôn a chamau gweithredu eraill a gymerir gan yr unigolion hyn.

Ar hyn o bryd, rydym yn ymwybodol o nifer o achosion o dwyll yn defnyddio enw Adecco yng Nghanada, y DU, yr Eidal, Ffrainc, Ghana, Hong Kong ac UDA.

Diogelwch eich Hun

Cyn rhyddhau unrhyw wybodaeth bersonol, manylion adnabod neu fanylion cyfrif banc yn ystod proses chwilio am swydd, gwnewch yn siŵr bod y sawl sydd mewn cysylltiad â chi yn gynrychiolydd Adecco awdurdodedig (neu'n gynrychiolydd Grŵp Adecco neu un o'i frandiau). Gallwch gadarnhau hyn drwy gysylltu â ni yn compliance@adecco.com

Byddwch yn ofalus os cewch unrhyw e-bost, neges wib, neges llais neu ffacs sy'n honni eu bod oddi wrth Adecco neu Grŵp Adecco/brandiau eraill y Grŵp. Os byddwch yn cael neges o'r fath, cysylltwch â ni yn compliance@adecco.com i gadarnhau bod y neges yn ddilys.

Os ydych o'r farn eich bod wedi dioddef sgamiau o'r fath, dylech roi gwybod i'r awdurdodau lleol a'r darparwr gwasanaeth a ddefnyddiwyd i gysylltu â chi.

Cysylltu â ni

Os hoffech roi gwybod am achos o gamddefnyddio enw a nod masnach Adecco, neu Grŵp Adecco/un o frandiau eraill y Grŵp, cysylltwch â ni yng ngwlad y digwyddiad. Os nad ydym yn gweithredu yn y wlad, rhowch wybod i:

compliance@adecco.com

www.aceconduct.com