English (En)| Cymraeg (Cy)
Adecco

Yn Adecco rydym yma i'ch cefnogi drwy gydol eich taith - o'r adeg cyn i chi wneud cais i weithio ar ymarfer y cyfrifiad, hyd at eich diwrnod cyntaf a thu hwnt.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen help arnoch ar unrhyw gam o'r broses, gallwch gysylltu â ni drwy e-bostio onshelpdesk@adecco.co.uk

Dylech gynnwys eich rhif ffôn cyswllt a'ch cyfeiriad e-bost (os yw'n wahanol i'r un rydych yn ei ddefnyddio i anfon e-bost i ni). Byddwn yn ymateb cyn gynted â phosibl.