English (En)| Cymraeg (Cy)
Adecco

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen help arnoch ar unrhyw gam o'r broses, gallwch gysylltu â ni drwy e-bostio ons.helpdesk@adecco.co.uk neu ffonio +44 20 3973 5972.

Os ydych yn anfon e-bost, dylech gynnwys eich rhif ffôn cyswllt a'ch cyfeiriad e-bost (os yw'n wahanol i'r un rydych yn ei ddefnyddio i anfon e-bost i ni). Byddwn yn ymateb cyn gynted â phosibl.