English (En)| Cymraeg (Cy)
Adecco

Rolau Diweddaraf

Cydgysylltydd y Cyfrifiad (Goruchwyliwr)

Caerliwelydd, Ceredigion, Hackney a Tower Hamlets

Fel cydgysylltydd y cyfrifiad (goruchwyliwr), byddwch yn gyfrifol am reoli a chydgysylltu'r gweithrediad maes yn eich ardal benodol. Byddwch yn arwain, yn cefnogi ac yn cymell hyd at 12 o swyddogion y cyfrifiad. Byddwch yn atebol i'r rheolwr gweithrediadau ardal, a byddwch yn gweithio 60% o'ch oriau gyda'r nos ac ar benwythnosau. Bydd y 40% sy'n weddill yn gymysgedd o amseroedd yn y bore a'r prynhawn.

Dysgu mwy

Swyddog y Cyfrifiad

Caerliwelydd, Ceredigion, Hackney a Tower Hamlets

Fel swyddog y cyfrifiad, chi fydd ein prif bwynt cyswllt â'r cyhoedd. Bydd gennych rôl bwysig yn ymweld â chartrefi a siarad â phreswylwyr, gan eu hannog a'u helpu i lenwi eu holiaduron ar lein. Efallai y bydd angen i chi ymweld â chartrefi sawl gwaith i wneud gwaith dilynol os nad ydynt wedi cwblhau eu holiaduron. Gall sicrhau nifer fawr o ymatebion fod yn heriol ac mae'r ymweliadau yn hanfodol i'n helpu i lwyddo i wneud hyn.

Dysgu mwy

Rheolwr Tîm Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad

Caerliwelydd, Ceredigion, Hackney a Tower Hamlets

Ymarfer arolwg cwmpas y cyfrifiad (ACC) fydd y ffynhonnell data allweddol ar gyfer asesu pa mor dda y caiff pobl a chartrefi eu cyfrif yn ymarfer y cyfrifiad. Caiff ei gynnal yn union ar ôl yr ymarfer drwy restru pob eiddo mewn ardal ddethol ac yna gyfweld â'r holl breswylwyr yno. Defnyddir canlyniadau'r arolwg i lunio canlyniadau'r cyfrifiad. Fel rheolwr tîm ACC byddwch yn rheoli ac yn cydgysylltu tîm o tua 14 o gyfwelwyr ACC er mwyn ein helpu i sicrhau bod cynifer o bobl â phosibl yn cwblhau ACC.

Dysgu mwy