English (En)| Cymraeg (Cy)
Adecco

Diweddariad recriwtio

Ebrill 2020 – Oherwydd y coronafeirws, rydym yn bwriadu dechrau'r gwaith o recriwtio unigolion ar gyfer rolau penodol yng Nghyfrifiad 2021 ddechrau mis Gorffennaf. Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau ein bod yn cymryd pob cam a rhagofal angenrheidiol er mwyn sicrhau llesiant staff ac ymgeiswyr. Yn y cyfamser, gallwch gofrestru eich diddordeb mewn ymuno â ni ar lefel Rheolwr, Goruchwylydd neu Swyddog, gan ddibynnu ar eich sgiliau a'ch profiad.

Dysgu mwy